THP Group's avatar

THP Group (thpgroup)

Được thành lập từ năm 1994 với tiền thân là nhà máy bia Bến Thành