Thành phố thông minh smartcity's avatar

Thành phố thông minh smartcity (thanhphothongminhsmartcity)

Xã Hải Bối và Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội 0988169922

image
Welcome to Devpost

Earned by joining Devpost

Achieved June 18, 2020