• Khi thiết kế web ảnh viện áo cưới cần có form liên hệ bao gồm họ tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email, ghi chú cùng các thông tin địa chỉ, số điện thoại hotline của studio để tiện lợi cho khách hàng trong việc liên hệ với studio.

  • Trang giới thiệu giúp hiển thị các thông tin về studio như lịch sử hình thành, phong thái phục vụ, con người của studio, thông điệp… Bên cạnh đó có thể thêm vào các thông tin khác như chính sách của studio, cam kết, đảm bảo hay thông điệp mà studio muốn lan truyền.

  • Thông qua trang tin tức, khách hàng có thể cập nhật các tin tức liên quan đến doanh nghiệp ảnh viện áo cưới như thông tin về sản phẩm, dịch vụ mới hoặc chia sẻ các câu chuyện tình yêu...

Xem thêm tại https://sites.google.com/view/tieu-chi-va-tinh-nang-cua-web/

Built With

Share this project:

Updates