Teammembers

Kristian Robertsen, Nikolai Fosså, Atle Amundsen, Tor Kjetil Nilsen, Benjamin Dehli

Inspiration

Personlige erfaring og samtaler med andre har gitt et inntrykk av en viss mangel når det gjelder å finne ut hvordan et område egner seg for en person.

What it does

Tjenesten gjør det lettere for personer som skal flytte å finne egnede boliger/boligområder. Ved å oppgi et område av interesse og hvilke kriterier som er viktige vil et heatmap genereres over kart-området som viser hvor det vil være mest og minst gunstig å bosette seg.

How I built it

Vi tok utgangspunkt i datasett med koordinatsatte "points of interest", og kombinerte disse med et kart. Ved bruk av webteknologier, deriblant Vue.js og Google Maps.

Datasets we used

Støydata - Stavanger Kommune Turstier - Stavanger Kommune Barnehager - Utdanningsdirektoratet

Share this project:
×

Updates