Da dạng người thường băn khoăn, nghi vấn ko biết trong hai từ “sáp nhập” và “sát nhập”, trong khoảng nào mới là đúng. thực tiễn hiện tại, đang tồn tại đồng thời 2 bí quyết viết và tự vị cũng ghi nhận cả hai:

  • từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê - Vielex): “sát nhập • 插入 [sáp nhập nói trại] đg. Xem sáp nhập”.

  • tự điển tiếng Việt (Văn Tân chủ biên): “sát nhập • Biến âm của “Sáp nhập”. Bên cạnh đó, xét nghĩa từ nguyên, thì viết “sáp nhập” mới chính xác. Bởi “sáp nhập” 插入 là trong khoảng ghép đẳng lập Hán Việt (chúng tôi ko tậu thấy trong tiếng Hán; đây với thể là từ Hán Việt tạo), trong đó “sáp” 插 (âm khác là “tháp” trong “tháp tùng” 插從) mang nghĩa là nhập, cắm, gắn, chen vào. Tham khảo thêm các bài viết khác tại hay học nhé

“Sáp nhập” đã được tự điển tiếng Việt ghi nhận trước năm 1945: - Đại Nam Quấc âm tự điển: “sáp .c. Giắt (coi chữ tháp): sáp nhập; sáp về: Nhập lại sở hữu nhau (nói về làng xóm); phân tháp: Dời đi, ko cho ở chỗ cũ, dời đi ở chỗ khác”.

  • Việt Nam tự điển (Hội Khai trí Tiến đức - 1931): “sáp - nhập • kể về đem đất chỗ này thuộc nhập có chỗ khác <> Lấy 2 tổng ở quận này đem sáp - nhập huyện kia”.

  • Việt Nam tự vị (Lê Văn Đức): “sáp nhập • đt. Nhập chung lại: Sáp - nhập thành - xã Chợ-lớn về Sài-gòn, thành Đô-thành Sài-gòn”.

  • Việt Nam tân tự điển (Thanh Nghị): “sáp-nhập • đt. Đem nhập chung lại khiến 1, thường đề cập đem đất chỗ nầy thuộc nhập mang chỗ khác <> Ngày trước Triều-tiên là nước đã bị sáp-nhập với lãnh-thổ Nhựt-bản // Sự sáp-nhập”.

Riêng Việt Nam tự vị (Lê Văn Đức) xuất bản tại Sài Gòn (trước năm 1975) còn ghi nhận: “nói sáp nhập • đt. C/g. Kể xấp-nhập, vơ đũa cả nắm, ko phân-biệt, không chừa một ai”. Vì nhân tố Hán Việt “sáp” 插 còn có 1 âm đọc là “tháp”, nên cũng viết là “tháp nhập”: - Việt Nam từ điển (Lê Văn Đức): “tháp nhập • đt. Xen kẽ, chen vô giữa: Tháp-nhập thêm 1 câu cho với mạch-lạc; mệnh-đề tháp-nhập. • Nh. Sáp-nhập”.

thỉnh thoảng người ta cũng sử dụng “tháp” với tức thị “nhập” để thay cho “tháp nhập”, ví dụ: “Hai cơ quan mới tháp lại sở hữu nhau mấy năm, nay lại tách ra”. Có lẽ do không hiểu “sáp” trong “sáp nhập” là gì, nên rộng rãi người viết thành “sát nhập” với nghĩa “sát” là sắp lại, tiếp xúc với nhau, lâu dần thành phổ biến; khi mà “sáp nhập” vẫn tồn tại. Theo đây, có thể xem “sáp nhập” và “sát nhập” là trường hợp “lưỡng khả” (hoặc “đa khả” nếu tính cả “tháp nhập”), gần như đều được hài lòng, nhưng nên dùng “sáp nhập” hay “tháp nhập” bởi đúng sở hữu nghĩa từ nguyên hơn. Tham khảo nhiều kiến thức hơn tại https://kienthuconline24h.com/

Share this project:

Updates