Ngày Tốc Hỷ tốt cho nhiều việc đại sự, bạn có thể xuất hành, động thổ, nhập trạch, cưới hỏi, nhậm chức… trong ngày này đều nhận được cát khí. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nông lâm ngư nghiệp đều thuận lợi, an toàn nếu chọn ngày này bắt đầu. Những người sức khỏe không tốt khi gặp quẻ Tốc Hỷ cũng có cơ hội điều trị hồi phục đỡ tốn kém. Các công việc liên quan tới địa vị, chức tước, công danh, phẩm trật sẽ được thăng tiến, cải thiện về lương bổng, danh lợi đều tốt đẹp. Nếu đang trông chờ tin từ người ở phương xa, gặp quẻ Tốc hỷ sẽ nhanh chóng hồi âm hoặc trở về nhà.

Xem thêm về xem ngày đẹp mua xe hợp tuổi 2001 tại: https://www.reddit.com/user/Prestigious_Ad_2517/comments/twlkmt/cach_xem_ngay_tot_mua_xe_hop_tuoi_2001/

Share this project:

Updates