What it does

It is used;

  • to disinfect the packaging of the products in the time of COVID-19
  • to prolong the healthy storage period of our food,
  • to protect our food from decaying for a longer time,
  • to warm-up food stored in refrigerators easily and conveniently,
  • to eliminate potentially harmful microorganisms on our food
  • to facilitate optimum ambient temperature levels needed for probiotic food preparation

Accomplishments that I'm proud of

  • to help to reduce the amount of wasted food,
  • to help to minimize the risk of food originated diseases,
  • to help the children and elderly people to warm up their meals conveniently

1- Hangi meseleye çözüm getiriyorsunuz?

Sağlıklı yaşam

2- Bu mesele çerçevesinde üzerine eğildiğiniz problemi açıklar mısınız?

Covid-19 salgını süresinde edindiğimiz bilgilerden bazıları, virüsün yüzeylerde oldukça uzun bir süre aktif halde bulunabilmesi ve alışveriş yaptığımız süpermarketlerin de virus yayılımı için çok uygun ortamlar oluşturmalarıdır. Tükettiğimiz gıdalar satın alındıktan ve hazırlandıktan/pişirildikten sonra havadaki virüs, bakteri, küf ve sporlardan dolayı hızla bozulmaya başlarlar. Buzdolabında saklamak bozulmayı sadece yavaşlatır, durdurmaz yada engel olmaz. Çabuk bozulan gıdalar dünya genelinde büyük bir gıda israfının nedenlerinden biridir. Piştikten sonra mikroorganizmalarla kontamine olan yada kontamine olmuş ve çiğ tüketilen besinler çok ciddi hastalık riskleri oluşturabilmektedirler. Yaşlıların ve ebeveyn gözetiminde olmayan evde yalnız bulunan çocukların kendi yemeklerini kolay ve güvenli bir şekilde ısıtabilmeleri önemlidir.

3- Problemini çözdüğünüz hedef kitlenizi tanımlayın.

Potansiyel olarak evinde gıda bulunduran ve tüketen tüm bireyler ve aileler hedef kitlemiz içindedir. Zaman sıkıntısı bulunan çocuklu aileler ana hedef kitlemizdir.

4- Bu problemin hedef kitleniz için önemli ve öncelikli olduğuna dair kanıtlar gösterin. (pazar araştırmaları, kullanıcı araştırmaları, makaleler, bireysel gözlem ve deneyimler, vs..)

Ürünün tasarım sürecinde çalışan veya emekli olmak üzere farklı potansiyel kullanıcılarla mülakatlar yapıldı. Market alışverişinden sonra ürünleri yıkayıp yıkamadıkları, dezenfeksiyon için neler yaptıkları konusunda sorular soruldu. Araştırmaya katılan katılımcıların %81,8i, güvenli bir şekilde gıda güvenliği sağlayacak, mutfakta büyük yer işgal etmeyecek bir ürüne bütçe ayırabileceklerini söylediler.

Covid-19 salgını süresince hızla artan hijyen bilinci ve risk algısı, internette en çok aranan konular arasında “UV ile sterilizasyon” olduğunu göstermektedir.

Farklı yazılı ve görsel birçok farklı yayın ortamında uzmanlara en çok yöneltilen sorular arasında virüsün farklı yüzeylerde ne kadar aktif kalabildiğini ve gıdaların nasıl dekontamine edilebileceğinin merak edildiği gözlemlendi.

5- Çözümünüzün adını yazın, eşsiz değer önerisini 1-2 cümle ile açıklayın.

Momentum Gıda Sterilizatörü ve Isıtıcısı

6- Çözüm öneriniz olarak sunduğunuz ürün / hizmet / iş modelini açıklayın. (En fazla 100 kelime) (İnternet siteleri, prototipler, vb. için bağlantı verebilirsiniz.)

Covid-19 salgını süresinde dışarıdan gelen gıdaların ve ambalajlarının sağlıklı ve hızlı bir şekilde dezenfeksiyonunu sağlamak ve bunun yanında yiyeceklerin raf ömrünü uzatmak amaçlı geliştirilmiş Momentum adındaki Arındırıcı ev aleti, UV-C ışın teknolojisini kullanıyor.

UV-C ile sterilizasyon endüstriyel ölçekte gıdalarda, medikal kullanım için de hastane ve laboratuvarlarda bilinen ve kullanılan bir yöntem. IR ile ısıtma da hem evsel (UFO benzeri ısıtıcılar) hem de endüstriyel ısıtma ihtiyaçları (boya fırınları, thermoform makinaları vb) için bilinen ve kullanılan bir yöntem.

UV-C’yi güvenli bir şekilde evsel bir ürün olarak gıda sterilizasyonunda kullanan bir başka ürün bulunmuyor. IR’in endüstriyel olarak gıda ısıtmasında (fast food restoranları) ve bazı pişirme sistemlerinde kullanan ürünler var, ancak küçük ölçekli ve pişirme olmadan sadece ısıtma fonksiyonu olan (50-60 ‘C) ve UV_C ile birlikte iş gören rakip ürün yok.

Momentum, Covid-19 salgını süresince en üst sıralara çıkan maksimum mikrobiyal güvenlik gereklilikleri Için doğru, pratik, bilimsel olarak desteklenebilir, ve artan tüketici bilinciyle pazarlaması global olarak yapılabilecek bir ürün.

Momentum ürünü Arçelik işbirliği ile üretildiği takdirde ürün hedeflenen fiyata inebilir ve Arçelik bayileri aracılığıyla Türkiye’nin her noktasına iletilebilir.

7- Çözüm önerinizin hedef kitleniz tarafından arzu edildiğine dair ne gibi kanıtlar öne sürebilirsiniz? (Kullanıcı testleri, MVP sonuçları, pazar göstergeleri, Türkiye ve dünyadan benzer ürün/servis örnekleri, vb.)

Ürün hakkında konuştuğumuz çeşitli demografik arka planlı kullanıcı adaylarından aldığımız bilgilere göre, bu ürüne duyulan özellikle Covid-19 salgını sırasında artmış bir ihtiyaç var. Özellikle çocuklu ve çalışan ailelerin dışarıdan gelen ürünlerin dezenfeksiyonunda zaman kazanabilmek için böyle bir ürüne bütçe ayırmayı düşüneceklerini gözlemledik. Konuştuğumuz kişilerden bir öğrenci, çalışıyor olsa bu ürüne hem dezenfeksiyon özelliği hem yiyeceklerin raf ömrünü uzatma özelliği sebebiyle yaklaşık 2000 tl ayırabileceğini söylerken, bir başka kişi, bir çocuklu kadın ise bu ürüne yaklaşık 250 tl gibi bir bütçe ayıracağını açıkladı.

8- Çözüm önerinizin sunduğu yenilik ölçeğinin pazarda varolan çözümlerden nasıl farklılaştığını açıklayın

Pazarda henüz UV-C ışınını kullanarak ev ortamında yiyeceklere dezenfeksiyon sağlayan bir ürün gözlemleyemedik. Benzer bir ürün olarak UV-C ışınlı küçük antialerjik elektrik süpürgeleri mevcut, ama bu ürünlerle yiyecek sterilizasyonu sağlamak mümkün değil. Benzer bir şekilde mikrodalga fırından farklı olarak yiyeceği ısıtmaya gerek duymadan mikroorganizmaların büyük çoğunluğunu yok edebilmesi bakımından farklı bir ürün.

9- Çözüm önerinizin teknik uygulanabilirliğine dair öngördüğünüz bariyerleri ve bu bariyerleri nasıl alabileceğinizi açıklayın. Çözümünüzün teknik uygulanabilirliğine dair kanıtlar gösterin. (Regülasyonlar, yeni yasalar, geliştirilen ya da var olan teknolojiler, Türkiye ve dünyadan benzer ürün/servis örnekleri, vb.)

Bariyer UV-C’nin çıplak gözle bakıldığında kornea’ya zararlı olması. Ancak ürünümüzde kullanıcının aktif durumdaki UV-C ışık kaynağına doğrudan bakmasını imkansız hale getirecek koruma tedbirleri düşünüldü. Ürün üzerinde kullanılan teknolojiler zaten bilinen ve farklı endüstrilerde kullanılan teknolojiler. UV-C’nin dezenfeksiyon için evsel kullanımı yaygın değil.

10- Çözüm önerinizin ticarileşme potansiyeline dair ne gibi kanıtlar gösterin? (MVP sonuçları, pazarlama ve satış faaliyetleri, pazar büyüklüğü ve iş planı, Türkiye ve dünyadan benzer ürün/servis örnekleri, vb.)

Bu ürünün bir benzeri piyasada yok. Potansiyel kullanıcılarla araştırma yaptık ve ümit veren sonuçlar aldık. Ancak daha tasarım aşamasındayken dostlarımız sipariş vermek istediler :)

11- Bu projeyi hayata geçirmek için doğru takımın siz olduğunu kanıtlayın. (Ekip kompozisyonu bu işi yapabilir mi? Ekip üyelerinin bu alanda tecrübesi var mı?

Ekip kurucusu M.Tolga Bilgiç, Moleküler Biyolog & Genetik mezunu bir Endüstriyel Tasarımcı, aynı zamanda ilkyardım ve Kurtarma Ürünleri tasarlayıp üreten bir firmanın sahibi. (www.attucho.com)

Diğer ekip üyesi Dr. Eser İşler, Tip Fakültesi mezunu olup Berlin’de doktora çalışması yapmakta. Ve projeye ilk andan itibaren ilgi duydu, ve gayretle omuzladı.

Evet bu ekip iş yapar !

12- Projenin hayata geçmesi için ne gibi kaynaklara ihtiyacınız var? (Prototipleme, iş modeli, uzman, mentorluk, regülasyon, pazarlama, yatırım, vb.)

Ürünü biz Arçelik ile birlikte üretmeyi öncelikli olarak tercih ediyoruz.

Bu seçenek mümkün olmazsa, yatırım ve pazarlama konularında desteğiniz yol almamızda bize katkı sağlayacaktır.

+ 17 more
Share this project:

Updates