Inspiration

What it does

Uluslararası teknoloji grupları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri projeleri üzerine çalışan; teknik, yönetimsel ve sosyolojik akademik arka plana sahip bir ekibiz. Finansal araçları aktif olarak kullanmanın yanı sıra, farklı sosyoekonomik arka planlarda yakın dönem deneyimlerimiz ile konu hakkında birinci el bilgiyi haiziz.

How we built it

Using Figma

Challenges we ran into

Odağımızı rekabeti yüksek ve ödüllendirme sistemine dayanan bir bankacılık uygulaması geliştirmekten; bankacılık işlemleri de yapılabilen sosyal bir eğitim platformuna dönüştürmek

Accomplishments that we're proud of

Sosyal sorumluluk yönü yüksek bir proje geliştirmemiz Ani zorluklara adapte olup projeye odaklanarak projemizi tamamlamamız Tüm bunları sınavlarımız, ders içi projelerimiz ve online derslerimiz devam ederken yapmamız

What we learned

What's next for Manevis: Banking App for Minors

Share this project:

Updates