Inspiration

Høgskolen i Sørøst-Norge har kommet med en rapport (Ringeriksregionen rigget for vekst) i sammarbeid med tre kommuner. Under dette samarbeidet ble det klart at det er et skrikende behov for et visuelt verktøy da dette kunne spart alle de involverte enormt med tid.

What it does

KVISS er en webapplikasjon som skal gjøre det mulig å enkelt se trendutviklingen i boligpriser, til- og fraflytting, aldersprofiler, arbeidsløshet, arbeidsutlysninger, m.m. ved bruk av heat-maps.

KVISS har som hensikt å senke kompetansenivået som trengs for å utføre slike analyser, og dermed spare kommuner utgifter ved at de slipper å hyre inn konsulenter med for eksempel GIS-kompetanse, samtidig som vi leverer et produkt som kan skaleres til en rekke andre formål. Så lenge man har data som kan vi kan knytte til noder (hus eller regioner) så skal KVISS kunne visualisere dette.

How we built it

Ryggraden i webløsningn skal være Docker slik at vi har muligheten til å skalere etter behov. Vi lager en backend som henter inn data fra åpne, tilgjengelige API-er og generere Heat Maps som vises i et nettkart. Vi ønsker også muligheten til å tilby cashing, og langtidslagring av tids-serie data som evt. ikke er tilgjengelig hos dataleverandørene. I tillegg, ønsker vi å tilby kommunene å bruke sine egne data i nettkart løsningen.

Challenges we ran into

Vi skal bruke åpne data, men vi har også tenkt til å bruke data som f.eks. bare kommunen har tilgang til. Vi har ikke noe innsyn i hvordan den dataen er strukturert, som har ført til en del usikkerhet. Det har vert noe problemer med geonorge sine API'er lørdag morgen så vi har ikke fått gjort så mange visualiseringer som vi ønsket.

Accomplishments that we're proud of

Dette er en løsning som vil spare samfunnet for store utgifter i konsulentvirksomhet og samtidig senke tidsbruken for planlegging, noe som vil gi samfunnsnytte da endring skjer der det trengs, når det trengs.

What we learned

Det er ofte vanskeligere å få tak i data enn det man tror.

What's next for Kartvisualiserings system - KVISS

Vi vil utvikle kviss til en fullverdig løsning som kan brukes i kommuneplanlegging.

Data

Karverkets adresseoppslag, FKB kart og matrikkeldata. Kommunens interne data NAV sine Nye arbeidsforhold data SSB sin populasjonsstatistikk, aldersfordeling og muligens aggregerte dataset. Folkeregisteret NDS sin uttdanningsstatistikk Vegvesenet sitt støykart Copernicus Sentinel 1 (SAR) data

Share this project:
×

Updates