Team members: Ann Helen Bergersen Andreas Stræte Cathrine Finnebraaten Danny Javier Tapiero Luna Jeppe Feld Torbein Rein

Vi ønsker å gjøre det sikrere å spise ute, og hedre de spisestedene som tar allergi på alvor. Vi ønsker også å motiverere de som ikke er like flinke til å yte bedre Samtidig som vi ønsker gjøre rapportering av kostuhell og manglende matmerking enklere.

Food For Me blir unik i sin oppbygging av smilefjes, rapportering, rating og design. Den blir lett og effektiv å bruke, både ved å finne trygge steder å spise, rapportere og vurdere. Vi ønsker å åpne for å lage en ”allergiprofil” slik at man kan bruke andres allergiprofiler til å vekte tilbakemeldinger. Som Netflix som gir filmanbefalninger. ( Det vil bli en dynamisk sammenligning i backend)

Vi må ta ta høyde for GDPR ny lovgivning som kommer i mai.

Markedet for denne appen er enrom. I dag lever det 1,2 mill med allergi I Norge. Forskere mener dette tallet vil øke til 3 mill innen 2030.

Hvor mye man kan gjøre med et godt team.

Jobbe videre med å utvikle løsningen, samt bygge kundemasse.

Appen gjør det mulig å planlegge og delta på sosiale aktiviteter på lik linje med alle andre mennesker. Man slipper å føle seg til bry fordi man ikke kan spise noe, eller blir syk i løpet av kvelden. Her svarer gjesten på hvordan de opplevde besøket, slik at andre gjester velge spisesteder ut fra andres tilbakemeldinger.

Datasets: Kartverket Difi Mattilsyntes smilefjes ordning Leaflet

Built With

Share this project:
×

Updates