Inspiration

Folk bør enkelt kunne sjekke hva de man har valgt sier og gjør på Stortinget.

What it does

App som gjør det enkelt å finne ut hva representanter fra ditt fylke har sagt og ment på Stortinget.

How we built it

Kodet i R, webapp laget i R Shiny.

Challenges we ran into

På tross av et godt API hos Stortinget var ikke alle interessante datasett like tilgjengelige. Slet med encoding for norsk tegnsett i Windows når vi kodet i R.

Accomplishments that we're proud of

At vi oppnådde hovedmålet, som var å bygge en fullt funksjonell prototype i løpet av to dager. Den ser også ut til å bli såpass bra at den kanskje kan gjøres tilgjengelig for offentligheten, uansett hvordan det måtte gå i konkurransen. Det er vi stolte av!

What we learned

Å lage noe som skal fungere både på Mac og i Windows, og som kjører på Linux som backend ga oss litt hodebry. Vi fikk også en påminnelse om hvor viktig målgruppe og"user story" er. Det hjelper lite om vi selv mener vi lager "verdens kuleste app", om få andre skjønner poenget.

What's next for Folk på Tinget

Å utvide appen til å inkludere alt hver enkelt representant sier og gjør, inkl. innlegg i Stortingsdebatter og svarene de får. Prototypen inkluderer kun hva de spør om f.eks. i Spørretimen.

Built With

Share this project:
×

Updates