Innleveringsskjema #hack4no 2017

Navn på laget : Arbeidsmarkedsbarometer- Who’s Hot and Who’s NOt Navn på deltakerne : Tov Are Jacobsen, Silje Andersen, Rupinder Kaur Sethi

Inspirasjon

Vi har lagt ut data som vi ikke har pulisert tidligere.

Manglende mobilitet er en identifisert problemstilling i arbeidsmarkedet, som hindrer et enda mer velfungerende arbeidsmarked der det er match mellom tilbud og etterspørsel. Mange blir fanget av bransjen de jobber i eller stedet de bor. En analyse av hva som skjedde med oljeingeniørene, viste at yrkesmobiliteten var større enn antatt.

Vi mener kan stemme for andre yrker også og ønsker å vise dette til flere, slik at flere blir inspirert til å flytte på seg til bransjer der ettersprørselen er stor.

Kort oppsummering av løsningen:

Vi lager en løsning hvor brukeren kan legge inn sitt yrke og få forslag på hvilke bransjer som ansetter den yrkesgruppen nå. Videre kan brukeren klikke på bransje og få en geografisk visning.

Hvilke data er brukt

  • Antall nye ansatte med yrke, næring, geografi i AA register 2016
  • Mangel på arbeidskraft vår 2017
  • Aktive ledige stillinger fra nav.no

Forretningsmodell:

Vi lager en løsning som vi fritt gjør tilgjengelig for flere aktører slik at man oppnår større kunnskap om arbeidsmarkedet for enkeltpersoner og organisasjoner, som igjen bidrar til å øke yrkes- og bransjemobilitet i det norske arbeidsmarkedet.

Teknologivalg/koding:

Mobiltilpasset webløsning hvor hele tjenesten er basert på anonyme datasett som er tilgjengelig i «skyen» noe som gjør det mulig med rask skalering av tjenesten dersom den viser seg å være populær.

Den tekniske leveransen er tenkt som en 3-tier applikasjon, hvor prosesser for innhøsting av data fra åpne kilder og tekstanalyse populerer en hurtig database i skya som er optimalisert for hastighet. Statiske assets til grensesnittet bør enkelt kunne leveres via et innholdsdistribusjonsnettverk.

  • Enkel API tilgang for alle elementer i løsningen, inklusiv autocomplete for søk etter yrke.
  • En web-basert referanseløsning som skjermbilder.

Alt skal være åpent, slik at andre aktører i markedet kan integrere funksjonaliteten for å øke verdien av egne produkter.

Share this project:
×

Updates