Navn på deltakere

 • Nataniel Gåsøy
 • Jonas J. Solsvik
 • Bjarte Larsen
 • Henrik trehjørningen
 • Thomas Løkkeborg
 • Morten Omholdt-Jensen

Nærmere redegjørelse

Løsningen

" A quiz generator based on open public data"

Vi har holdt på å utvikle et system som kan genere quiz-spørsmål basert på offentlige data. Disse quiz-spørsmålene kan brukes i quiz-spill som vil tilbys på Android, iOS og web - klienter.

Hva har vi gjort?

Hovedfokuset vårt har vert å utvikle en kjørbar prototype med tilhørende arkitektur.

Vi har:

 • Programmert back-end,
 • Programmering front-end,
 • Laget data-processing verktøy.
 • Vi har skissert User Interface.
 • Designet overordna arkitektur av hele systemet.
 • Planlagt deployment på Amazon Web Services, Ev.t google Cloud+ kubernetes.
 • Brukt profesjonelle utviklingsmetoder, bl.a
  • git/github.com
  • Slack
  • Trello
  • Team basert utvikling.

Hvilke data har vi brukt?

Vi har utviklet mot SSB sine JSON-stat data(www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/api). Vi ser også for oss å kunne bruke andre datakilder.

github.com repos

Share this project:
×

Updates