Inspiration

Hvert år er det 40 personer I Norge som aldri kommer hjem fra jobben. De dør i en arbeidsulykker. Hvert år skader 24 00 mennesker seg på jobben. Hvert år gjennomfører Arbeidstilsynet 17 000 tilsyn, og en rekke virksomheter blir stoppet. Arbeidstilsynet gjør en uvurderlig jobb. Det er viktig å vise fram det arbeidet de gjør for å redde liv og hindre skade.

Whati it does

Dette er et nettsted som du kan oppsøke for å finne ut hvilke bedrifter som er kontrollert, hvilke som er stanset, hvilket som har blitt ilagt tvangsmulkt.

How I built it

Utgangspunktet er Arbeidstilsynets database over tilsynsvirksomheten. Den mangler imidlertid både navn på virksomhetene og posisjonsopplysninger. Jeg har organisasjonsnummeret og henter da bedriftsnavnet fra Enhetsregisteret, posisjonsopplysningene henter jeg fra Kartverket ved hjelp av Javascript.

Ufra databasen kan jeg dermed tagge alle 17 000 tilsynene som ble gjennomført. Foreløpig presenterer jeg dataene i Googlemaps.

Challenges I ran into

Det var ingen programmerere på vår gruppe og databasekompetansen er begrenset, så jeg har slitt med å få til en søkbar og håndterbar database. Det siste steget å få databaseinformasjonen over på et lekrere kart enn Googlemaps er heller ikke gjennomført

Accomplishments that I’m proud of

Jeg er stolt av å ha visualisert data som vanligvis ligger skjult.

What I learned

Jeg har lært om databasehåndtering og verktøyy for geotagging.

What’s next for Arbeidslivsdata

Jeg skal få sørge for å finansiere ferdig utvikling av prosjektet slik at det blir en levende hjemmeside.

Dette kan også bli en mal for flere tjenester som geotagger hendelser i arbeidslivet.

Dataset we used

Tilsynsdatabasen til Arbeidstilsynet Enhetsregisteret Kartverkets adressedatabase

Share this project:

Updates