Pham Gia Linh's avatar

Pham Gia Linh (phamgialinh83999)

Tôi là nhân viên tập sự bất động sản tại meeyland.

Pham's portfolio is empty.