Dempsey Burnett's avatar

Dempsey Burnett (overbydam599)

Thương Xót đời Sống Hai Nhân Viên Phụ Phái Nữ Mặc Dù Đã Cố Gắng Vượt Qua Tuy Nhiên Vẫn Bắt Gặp Nhiều Khó Khăn Giẻ Vào Cuộc