Nurse Lance's avatar

Nurse Lance (o3rfjux043)

Warto zdać gotowość na taką grudkę, bo że ona żyć niezaprzeczalnym rodzajem guzka, na pewnie nie wolno takiego okresu lekceważyć.

Nurse's portfolio is empty.