Nhà Của Bắp's avatar

Nhà Của Bắp (nhacuabap)

Nhà của Bắp là nơi review chân thực các sản phẩm thuộc các lĩnh vực khác nhau từ các sàn thương mại điện tử