Thanh Lê Ngọc's avatar

Thanh Lê Ngọc (lengocthanh266ltn)

Lê Ngọc Thanh là Founder và giảng viên của Trung tâm anh ngữ 4Life | 4Life English Center (e4Life.vn)

Thanh's portfolio is empty.