Him Lam Thượng Thanh's avatar

Him Lam Thượng Thanh (info-himlamthuongthanh)

Nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh - Website Chủ đầu tư Tiếp Nhần Hồ Sơ mua Nhà ở xã hội - Giá đợt 1 chỉ 16 triệu/m2, có hỗ trợ vay NH!

Him Lam's portfolio is empty.