Cao đẳng y tế Hà Nội's avatar

Cao đẳng y tế Hà Nội (hanoi-caodangytehanoi)

Cao đẳng y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2021, xét học bạ THPT trên toàn quốc. Tuyển sinh đào tạo các ngành điều dưỡng, y sĩ đa khoa.

Cao đẳng's portfolio is empty.