Novaworld Phan Thiết's avatar

Novaworld Phan Thiết (duannovaworldphanthietland)

Novaworld Phan Thiết (https://novaworldphanthiet-land.com/) là dự án đại đô thị được quy hoạch trở thành nơi nghỉ dưỡng – giải t

image
Devpost Anniversary Level 1

Earned for each year after joining Devpost

Achieved May 14, 2023
image
Welcome to Devpost

Earned by joining Devpost

Achieved May 14, 2022